Menu

การบริการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทฯจำหน่ายอยู่นั้นเป็นอุปกรณ์การสร้างรายได้ให้กับลูกค้า เราจึงได้เตรียมทีมช่างเทคนิคที่สามารถให้คำแนะนำในการใช้งาน ทีมช่างซ่อมบำรุง ที่มีความชำนาญ และอะไหล่ครบครัน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและปรับปรุง ด้านงานสนับสนุนเทคนิค (Technical Support) และงานบริการหลังการขาย (After-Sales Service) อยู่ตลอดเวลา เพื่อลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการของบริษัท

ศูนย์บริการของบริษัท

เพื่อรองรับงานซ่อมบำรุงท่านจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ ก่อนการจำหน่าย นอกจากนี้เรายังมีทีม Technical support เพื่อแนะนำการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องอีกด้วย
มีบุคลากรชำนาญการที่มีประสบการณ์ตรง

มีบุคลากรชำนาญการที่มีประสบการณ์ตรง

และได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อนั้นๆอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานให้คำแนะนำการใช้งานและให้คำปรึกษา สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น
มีอะไหล่พร้อมให้บริการ

มีอะไหล่พร้อมให้บริการ

และมีเครื่องสำรองใช้ในระหว่างการรอซ่อม (เฉพาะยี่ห้อ/รุ่น)
Onsite service

Onsite service

มีการให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้ามีการรับประกันงานซ่อมพร้อมการเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมและรายการอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน
ลูกค้าสามารถเลือกทำสัญญารับประกันรายป

ลูกค้าสามารถเลือกทำสัญญารับประกันรายปี

หลังจากหมดระยะประกันเพื่อการตรวจเช็คและบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบำรุง
สายตรงเซอร์วิส

ติดต่อแผนกเซอร์วิส

ลูกค้าสามารถติดต่อแผนกเซอร์วิสผ่านช่องทางไลน์ได้แล้ววันนี้ สะดวก รวดเร็ว แอ๊ด @kitchaservice สายตรงเซอร์วิส 02-114-8017