Menu

การขนส่งและการคืนสินค้า

การจัดส่งสินค้า

เราพยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ โดยใช้ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3-7 วันทำการ(วันจันทร์-วันเสาร์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่ท่านเลือก

บริษัทจัดส่งสินค้า

บริษัทจัดส่งสินค้าหลักที่เราใช้คือ Kerry และ Thailand post ในกรณีที่ระบบสามารถจัดส่งได้ด้วย 2 บริษัทดังกล่าว หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลในการจัดส่งต่างๆครบถ้วน ท่านสามารถชำระเงิน และรอรับ อีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อได้ทันที

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ด้วย Kerry และ Thailand post

ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถจัดส่งได้ด้วย Kerry และ Thailand post ท่านอาจระบุขนส่งอื่นๆที่เหมาะกับท่าน โดยพนักงานของเราจะเช็คค่าใช้จ่าย และแจ้งราคาการจัดส่งกับท่าน ก่อนทำรายการชำระเงิน หลังทำรายการชำระเงินแล้วท่านสามารถรอรับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อได้ทันที

การจัดส่งโดย Kerry
น้ำหนัก (กก.) กรุงเทพ ต่างจังหวัด
0 - 1 90 100
>1 - 3 120 130
>3 - 5 140 150
>5 - 10 170 230
>10 - 15 250 300
>15 - 20 330 380
21 - 25 380 400

การจัดส่งโดย Thailand Post
น้ำหนักพัสดุ ค่าบริการ (บาท)
ไม่เกิน 20 กรัม 32
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 37
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 42
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 52
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1000 กรัม 67
เกิน 1000 กรัม แต่ไม่เกิน 1500 กรัม 82
เกิน 1500 กรัม แต่ไม่เกิน 2000 กรัม 97
เกิน 2000 กรัม แต่ไม่เกิน 2500 กรัม 122
เกิน 2500 กรัม แต่ไม่เกิน 3000 กรัม 137
เกิน 3000 กรัม แต่ไม่เกิน 3500 กรัม 157
เกิน 3500 กรัม แต่ไม่เกิน 4000 กรัม 177
เกิน 4000 กรัม แต่ไม่เกิน 4500 กรัม 197
เกิน 4500 กรัม แต่ไม่เกิน 5000 กรัม 217
เกิน 5000 กรัม แต่ไม่เกิน 5500 กรัม 242
เกิน 5500 กรัม แต่ไม่เกิน 6000 กรัม 267
เกิน 6000 กรัม แต่ไม่เกิน 6500 กรัม 292
เกิน 6500 กรัม แต่ไม่เกิน 7000 กรัม 317
เกิน 7000 กรัม แต่ไม่เกิน 7500 กรัม 342
เกิน 7500 กรัม แต่ไม่เกิน 8000 กรัม 367
เกิน 8000 กรัม แต่ไม่เกิน 8500 กรัม 397
เกิน 8500 กรัม แต่ไม่เกิน 9000 กรัม 427
เกิน 9000 กรัม แต่ไม่เกิน 9500 กรัม 457
เกิน 9500 กรัม แต่ไม่เกิน 10000 กรัม 487

การคืนสินค้า

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า

ควรทำการตรวจเช็คคุณลักษณะสินค้า หรือสเปคให้ชัดเจนก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน

ท่านสามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง ?

ท่านสามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุต่อไปนี้

  1. - สินค้าเสียหาย-ชำรุด
  2. - สินค้าผิดจากที่สั่งซื้อไว้
  3. - สินค้ามีคุณลักษณะแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์มที่ท่านสั่งซื้อไว้

ท่านสามารถคืนสินค้าได้อย่างไร ?
  1. 1. ถ่ายรูปสินค้าส่วนที่ได้รับความเสียหาย-ชำรุดไว้เพื่อแจ้งเรื่อง และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  2. 2. แจ้งขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยอ้างถึง เลขที่เอกสาร ……………. ได้ที่ ID-Line : @kitcha Add Friends E-mail : e-order@kitcha.com ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  3. 3. หลังจากแจ้งเรื่อง และได้รับการยืนยันการรับคืนสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับการร้องขอให้ส่งคืนสินค้าคืนให้กับทางเรา โดยค่าใช้จ่ายของท่าน
  4. 4. ส่งเอกสารยืนยันการส่งสินค้าคืน พร้อมค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสามารถโอนคืน หรือเก็บไว้เป็นยอดเครดิตหลังจากเราได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว